งานกดเข็ม ไอ 22 ยาว 10 เมตร เพื่อก่อสร้างเขื่อน เป็นระเบียบดีจัง

งานก่อสร้างเขื่อนริมคลอง บนพื้นที่ ที่ดินเปล่าแปลงใหญ่ อ่านเพิ่มเติม “งานกดเข็ม ไอ 22 ยาว 10 เมตร เพื่อก่อสร้างเขื่อน เป็นระเบียบดีจัง”

งานก่อสร้าง กำแพงกันดิน สำหรับติดริมคลอง

ปัญหาเขื่อน รั้วบ้าน ล้ม เอียง

งานทำเขื่อนริมคลอง เข็มไอ 26 ยาว 12 เมตร แข็งแรง ทนทาน

รับเหมาก่อสร้างเขื่อน ริมคลอง

งานก่อสร้างเขื่อนริมคลอง แทนเขื่อนเก่าที่พัง

งานก่อสร้างเขื่อนริมคลอง เนื่องจากเขื่อนเก่าพัง

งานก่อสร้าง เขื่อน ริมน้ำ ด้วยเข็มไอ 26 ยาว 12 เมตร ทำผนังกันดิน แบบเทคอนกรีตหล่อ เป็นเนื้อเดียวกัน

งานก่อสร้างเขื่อนกันกิน ริมน้ำ ต้องทำก่อนที่จะคิดสร้างบ้าน