ผูกเหล็กเสร็จ ให้เจ้าของงานตรวจ ก่อนเทคานครับ

ผูกเหล็กเทคานก่อสร้างเขื่อน

งานผูกเหล็ก ตีไม้แบบ ก่อนเทคาน ทำกำแพงกันดิน

งานผูกเหล็กตีไม้แบบเตรียมเทคานเพื่อก่อสร้างกำแพงกันดิน

ตีไม้แบบ เพื่อก่อสร้าง กำแพงกันดิน ยาว 40 เมตร ผนังกั้นดินสูง 2.15 เมตร

งานตีไม้แบบเพื่อก่อสร้างกำแพงกันดิน

งานกดเสาเข็ม ไอ 22 ยาว 10 เมตร เพื่อก่อสร้างกำแพงกันดินริมน้ำ ยาว 40 เมตร

ก่อสร้างเขื่อนริมน้ำด้วยเข็มไอ 22