ปูกระเบื้อง พื้น ผนัง ห้องน้ำ สำหรับงาน รีโนเวทบ้าน

งานรีโนเวทบ้านเก่า สำหรับหน้างานวันนี้เป็นงาน ปูกระเบื้อ่านเพิ่มเติม “ปูกระเบื้อง พื้น ผนัง ห้องน้ำ สำหรับงาน รีโนเวทบ้าน”

ต่อเติมบ้านแบบไม่ทรุด หน้างานมุงหลังคา และทำปีกนก

งานต่อเติมบ้าน ในส่วนของห้องด้านหลังบ้าน เมื่องานโครงหลอ่านเพิ่มเติม “ต่อเติมบ้านแบบไม่ทรุด หน้างานมุงหลังคา และทำปีกนก”

งานก่อสร้างบ้าน สามชั้น ด้วยโครงสร้างเหล็ก

งานก่อสร้างบ้าน ด้วยโครงสร้างเหล็ก หลังจากตั้งเสาเหล็ก อ่านเพิ่มเติม “งานก่อสร้างบ้าน สามชั้น ด้วยโครงสร้างเหล็ก”

งานเสียบแผ่นผนัง เพื่อก่อสร้างกำแพงกันดิน

งานก่อสร้าง เขื่อน กำแพงกันดิน หลังจากกดเข็ม ทุกระยะ 1 อ่านเพิ่มเติม “งานเสียบแผ่นผนัง เพื่อก่อสร้างกำแพงกันดิน”

งานก่อสร้างเขื่อน กำแพงกันดิน

งานก่อสร้าง เขื่อน กำแพงกันดิน สำหรับงานนี้ ใช้เข็มไอ 0อ่านเพิ่มเติม “งานก่อสร้างเขื่อน กำแพงกันดิน”