สร้างบ้านสามชั้น บ้านโครงสร้างเหล็ก

รับเหมาก่อสร้าง รับสร้างบ้าน

งานก่อสร้างบ้าน สามชั้น ด้วยโครงสร้างเหล็ก

งานก่อสร้างบ้าน ด้วยโครงสร้างเหล็ก หลังจากตั้งเสาเหล็ก อ่านเพิ่มเติม “งานก่อสร้างบ้าน สามชั้น ด้วยโครงสร้างเหล็ก”

งานฉาบนอก ผนังอาคารสามชั้น สร้างด้วยโครงสร้างเหล็ก

งานก่อสร้างบ้าน ด้วยโครงสร้างเหล็ก เป็นการก่อสร้างอาคารอ่านเพิ่มเติม “งานฉาบนอก ผนังอาคารสามชั้น สร้างด้วยโครงสร้างเหล็ก”

งานก่อสร้างบ้าน ด้วยโครงสร้างเหล็ก

งานก่อฉาบ หน้างานวันนี้ไปตรวจงาน ในขั้นตอนการก่อ และเตรอ่านเพิ่มเติม “งานก่อสร้างบ้าน ด้วยโครงสร้างเหล็ก”

งานเสียบแผ่นผนัง เพื่อก่อสร้างกำแพงกันดิน

งานก่อสร้าง เขื่อน กำแพงกันดิน หลังจากกดเข็ม ทุกระยะ 1 อ่านเพิ่มเติม “งานเสียบแผ่นผนัง เพื่อก่อสร้างกำแพงกันดิน”