ต่อเติมบ้านแบบไม่ทรุด หน้างานมุงหลังคา และทำปีกนก

งานต่อเติมบ้าน ในส่วนของห้องด้านหลังบ้าน เมื่องานโครงหลอ่านเพิ่มเติม “ต่อเติมบ้านแบบไม่ทรุด หน้างานมุงหลังคา และทำปีกนก”

งานก่อสร้างบ้าน สามชั้น ด้วยโครงสร้างเหล็ก

งานก่อสร้างบ้าน ด้วยโครงสร้างเหล็ก หลังจากตั้งเสาเหล็ก อ่านเพิ่มเติม “งานก่อสร้างบ้าน สามชั้น ด้วยโครงสร้างเหล็ก”

งานฉาบนอก ผนังอาคารสามชั้น สร้างด้วยโครงสร้างเหล็ก

งานก่อสร้างบ้าน ด้วยโครงสร้างเหล็ก เป็นการก่อสร้างอาคารอ่านเพิ่มเติม “งานฉาบนอก ผนังอาคารสามชั้น สร้างด้วยโครงสร้างเหล็ก”

งานก่อสร้างบ้าน ด้วยโครงสร้างเหล็ก

งานก่อฉาบ หน้างานวันนี้ไปตรวจงาน ในขั้นตอนการก่อ และเตรอ่านเพิ่มเติม “งานก่อสร้างบ้าน ด้วยโครงสร้างเหล็ก”