งานรับเหมา ก่อสร้างทำกำแพงกันดิน เทพื้น

หน้างานนี้ เป็นงานก่อสร้าง กำแพงกันดินสูง 2 เมตร ยาวประอ่านเพิ่มเติม “งานรับเหมา ก่อสร้างทำกำแพงกันดิน เทพื้น”