ก่อสร้าง กำแพงกันดิน หน้างานวันนี้ เป็นงานวางท่อ PVC 8″

งานก่อสร้างกำแพงกันดิน วันนี้เริ่มวางแนว ลงท่อระบายน้ำ อ่านเพิ่มเติม “ก่อสร้าง กำแพงกันดิน หน้างานวันนี้ เป็นงานวางท่อ PVC 8″”

ก่อสร้างกำแพงกันดิน งานเทปูนคอนกรีต เทพื้น และเทผนังกำแพง

ก่อสร้างกำแพงกันดิน เพื่อป้องกันดินสไลด์ เนื่องจากหลังบอ่านเพิ่มเติม “ก่อสร้างกำแพงกันดิน งานเทปูนคอนกรีต เทพื้น และเทผนังกำแพง”

งานก่อสร้างกำแพงกันดิน ขั้นตอนการผูกเหล็ก ทำไม้แบบเตรียมเทปูน

งานก่อสร้างกำแพงกันดิน ป้องกันดินสไลด์ วันนี้ถึงขั้นตอนอ่านเพิ่มเติม “งานก่อสร้างกำแพงกันดิน ขั้นตอนการผูกเหล็ก ทำไม้แบบเตรียมเทปูน”

งานก่อสร้างกำแพงกันดิน ป้องกันดินสไลด์

งานก่อสร้างกำแพงกันดิน หน้างานวันนี้ เป็นการผูกเหล็ก เปอ่านเพิ่มเติม “งานก่อสร้างกำแพงกันดิน ป้องกันดินสไลด์”

งานก่อสร้าง ทำกำแพงกันดิน เพื่อป้องกันดินสไลด์

งานทำกำแพงกันดิน หน้างานวันนี้ คือ หลังจากที่ทำการรื้อถอ่านเพิ่มเติม “งานก่อสร้าง ทำกำแพงกันดิน เพื่อป้องกันดินสไลด์”