ก่อสร้างกำแพงกันดิน งานกดเสาเข็มไอ 0.15×6 เมตร ผนังกันดินสูง 1.40 เมตร

ทำกำแพงกันดินต้องกันดินสไลด์

ก่อสร้างกำแพงกันดิน หลังจากถมดินเสร็จ กดเข็มไอ18 ยาว 8 เมตร

ทำกำแพงกันดินป้องกันดินสไลด์

เริ่มแล้ว ก่อสร้าง เขื่อน กำแพงกันดิน ริมคลองแสนแสบ งานนี้ยาว20 เมตร

ทำเขื่อนริมคลอง

เทคอนกรีต คาน สเตย์ แกะไม้แบบ เรียบร้อย งานก่อสร้างเขื่อนริมน้ำ

เทคานคอนกรีตเพื่อก่อสร้างเขื่อนกำแพงกันดิน

ก่อสร้าง กำแพงกันดิน ด้วยเข็มไอ18

ก่อสร้างกำแพงกันดินด้วยเสาเข็มไอ 18