เทคอนกรีต คาน สเตย์ แกะไม้แบบ เรียบร้อย งานก่อสร้างเขื่อนริมน้ำ

เทคานคอนกรีตเพื่อก่อสร้างเขื่อนกำแพงกันดิน

ก่อสร้าง กำแพงกันดิน ด้วยเข็มไอ18

ก่อสร้างกำแพงกันดินด้วยเสาเข็มไอ 18

ผูกเหล็กเสร็จ ให้เจ้าของงานตรวจ ก่อนเทคานครับ

ผูกเหล็กเทคานก่อสร้างเขื่อน

งานผูกเหล็ก ตีไม้แบบ ก่อนเทคาน ทำกำแพงกันดิน

งานผูกเหล็กตีไม้แบบเตรียมเทคานเพื่อก่อสร้างกำแพงกันดิน

ตีไม้แบบ เพื่อก่อสร้าง กำแพงกันดิน ยาว 40 เมตร ผนังกั้นดินสูง 2.15 เมตร

งานตีไม้แบบเพื่อก่อสร้างกำแพงกันดิน