กดเสาเข็ม ไอ 18 ยาว 8 เมตร เพื่อก่อสร้างกำแพงกันดิน

งานก่อสร้างเขื่อน กำแพงกันดิน สูง 2 เมตร ยาว 80 เมตร แลอ่านเพิ่มเติม “กดเสาเข็ม ไอ 18 ยาว 8 เมตร เพื่อก่อสร้างกำแพงกันดิน”