ก่อสร้างเขื่อนกำแพงกันดิน สูง 2 เมตร ยาว 80 เมตร ริมบึง สารินซิตี้ เสร็จเรียบร้อยครับ

งานก่อสร้างเขื่อน กำแพงกันดิน สูง 2 เมตร ยาว 80 เมตร โดอ่านเพิ่มเติม “ก่อสร้างเขื่อนกำแพงกันดิน สูง 2 เมตร ยาว 80 เมตร ริมบึง สารินซิตี้ เสร็จเรียบร้อยครับ”

กดเสาเข็ม ไอ 18 ยาว 8 เมตร เพื่อก่อสร้างกำแพงกันดิน

งานก่อสร้างเขื่อน กำแพงกันดิน สูง 2 เมตร ยาว 80 เมตร แลอ่านเพิ่มเติม “กดเสาเข็ม ไอ 18 ยาว 8 เมตร เพื่อก่อสร้างกำแพงกันดิน”