ก่อสร้างเขื่อนริมคลอง ด้วยเข็มไอ 22 ยาว 10 เมตร และ เข็มสเตย์ 8 เมตร

ก่อสร้างเขื่อนริมคลองป้องกันตลิ่งพังดินสไลด์

ก่อสร้าง กำแพงกันดิน กดเสาเข็มไอ18 ทุก 1 เมตร

กดเข็มเพื่อก่อสร้างกำแพงกันดิน

งานก่อสร้างกำแพงกันดิน กดเข็มเสียบแผ่นเรียบร้อยแล้วครับ

งานกดเสาเข็มจะเสียบแผ่นกันดิน

ก่อสร้างกำแพงกันดิน งานกดเสาเข็มไอ 0.15×6 เมตร ผนังกันดินสูง 1.40 เมตร

ทำกำแพงกันดินต้องกันดินสไลด์

ก่อสร้างกำแพงกันดิน หลังจากถมดินเสร็จ กดเข็มไอ18 ยาว 8 เมตร

ทำกำแพงกันดินป้องกันดินสไลด์