ผูกเหล็กคาน เหล็กสเตย์ เพื่อคอนกรีตเทคาน เทฟุตติ้ง และสเตย์ ก่อสร้างกำแพงกันดิน

เช็คงานผูกเหล็กก่อนเทคาน

เทคาน เทสเตย์ สำหรับก่อสร้างกำแพงกันดิน

ก่อสร้างกำแพงกันดินป้องกันดินสไลด์

งานผูกเหล็ก ก่อนเทคอนกรีต ก่อสร้างกำแพงกันดิน

งานผูกเหล็กก่อนเทคานเพื่อก่อสร้างกำแพงกันดิน

งานเสียบแผ่นผนังกันดิน สูง 1.75 เมตร เพื่อก่อสร้างกำแพงกันดิน ป้องกันดินสไลด์

เสียบผนังกันดินเพื่อก่อสร้างกำแพงกันดิน

ก่อสร้าง กำแพงกันดิน สูง 1.6 เมตร กดเสาเข็ม เสียบแผ่นผนังกันดิน

ทำกำแพงกันดิน ป้องกันดินสไลด์