เริ่มแล้ว ก่อสร้าง เขื่อน กำแพงกันดิน ริมคลองแสนแสบ งานนี้ยาว20 เมตร

ทำเขื่อนริมคลอง

เทคอนกรีต คาน สเตย์ แกะไม้แบบ เรียบร้อย งานก่อสร้างเขื่อนริมน้ำ

เทคานคอนกรีตเพื่อก่อสร้างเขื่อนกำแพงกันดิน

ก่อสร้าง กำแพงกันดิน ด้วยเข็มไอ18

ก่อสร้างกำแพงกันดินด้วยเสาเข็มไอ 18

เขื่อนริมน้ำ ยาว 40 เมตร เทปูน คานคอนกรีต เรียบร้อย

งานเทคาน ก่อสร้างเขื่อนริมน้ำ

ผูกเหล็กเสร็จ ให้เจ้าของงานตรวจ ก่อนเทคานครับ

ผูกเหล็กเทคานก่อสร้างเขื่อน