งานก่อสร้างกำแพงกันดิน ริมน้ำ หลังรั้วพัง

กำแพงกันดินป้องกันรั้วพัง

งานเขื่อนริมน้ำ หมู่บ้าน ปรารถนา รังสิตคลอง 5

รั้วระเบียงรั้วพัง สร้างเขื่อนใหม่สำหรับบ้านริมน้ำ

งานกดเข็ม ไอ 22 ยาว 10 เมตร เพื่อก่อสร้างเขื่อน เป็นระเบียบดีจัง

งานก่อสร้างเขื่อนริมคลอง บนพื้นที่ ที่ดินเปล่าแปลงใหญ่ อ่านเพิ่มเติม “งานกดเข็ม ไอ 22 ยาว 10 เมตร เพื่อก่อสร้างเขื่อน เป็นระเบียบดีจัง”

งานก่อสร้าง กำแพงกันดิน สำหรับติดริมคลอง

ปัญหาเขื่อน รั้วบ้าน ล้ม เอียง

งานทำเขื่อนริมคลอง เข็มไอ 26 ยาว 12 เมตร แข็งแรง ทนทาน

รับเหมาก่อสร้างเขื่อน ริมคลอง