งานกระเบื้องปูผนัง ส่วนครัวไทย

งานเก็บ เป็นงานปูกระเบื้องผนัง ส่วนต่อเติมหลังบ้าน เป็นอ่านเพิ่มเติม “งานกระเบื้องปูผนัง ส่วนครัวไทย”

งานทาสีดาดฟ้า ด้วยน้ำยากันซึม Roof Seal ของ TOA กับวันที่แดดแรงมาก

งานทาสีบ้าน ในส่วนของดาดฟ้า หรือ พื้นบนสุดของบ้าน สำคัญอ่านเพิ่มเติม “งานทาสีดาดฟ้า ด้วยน้ำยากันซึม Roof Seal ของ TOA กับวันที่แดดแรงมาก”

งานทาสีบ้าน ต้องทาสีรองพื้น ก่อนทาสีจริง

งานทาสีบ้านใหม่ วันนี้เป็นงานทาสีภายใน เป็นการทาสีรองพือ่านเพิ่มเติม “งานทาสีบ้าน ต้องทาสีรองพื้น ก่อนทาสีจริง”

งานทาสีบ้านใหม่ เปิดงานด้วยการเตรียมพื้นผิว ก่อนทารองพื้น

สำหรับ หน้างานใหม่นี้ เพิ่งเข้าหน้างานวันแรก เพื่อรับงาอ่านเพิ่มเติม “งานทาสีบ้านใหม่ เปิดงานด้วยการเตรียมพื้นผิว ก่อนทารองพื้น”

ทาสีทับหน้าครั้งที่หนึ่ง สีขึ้นดีมาก สีสวย บ้านก็สวย

บ้านหลังนี้ เลือกสีสวยมากเลยครับ จนผมคิดว่าเป็น รีสอร์ทอ่านเพิ่มเติม “ทาสีทับหน้าครั้งที่หนึ่ง สีขึ้นดีมาก สีสวย บ้านก็สวย”