งานลงเข็มเจาะ เพื่อก่อสร้าง โกดังสินค้า

งานเข็มเจาะ 21 เมตร จำนวน 24 ต้น เจาะไปได้หลายหลุมแล้วคอ่านเพิ่มเติม “งานลงเข็มเจาะ เพื่อก่อสร้าง โกดังสินค้า”

งานก่อสร้างโกดังสินค้า หน้างานวันนี้เป็นงานลงเสาเข็มเจาะ

งานก่อสร้างโกดังสินค้า พื้นที่กว่า 500 ตรม. หน้างานวันนอ่านเพิ่มเติม “งานก่อสร้างโกดังสินค้า หน้างานวันนี้เป็นงานลงเสาเข็มเจาะ”

งานก่อสร้างโครงสร้างลิฟต์โดยสาร ภายในบ้านพักอาศัย

ก่อนก่อสร้าง ช่องลิฟต์ ด้วยโครงสร้างเหล็ก H Beam หน้างาอ่านเพิ่มเติม “งานก่อสร้างโครงสร้างลิฟต์โดยสาร ภายในบ้านพักอาศัย”

งานก่อสร้าง ช่องลิฟต์ภายในบ้าน ด้วยโครงสร้างเหล็ก

งานก่อสร้างช่องลิฟต์ ด้วยโครงสร้างเหล็ก H Beam หลังจากทอ่านเพิ่มเติม “งานก่อสร้าง ช่องลิฟต์ภายในบ้าน ด้วยโครงสร้างเหล็ก”

ก่อสร้างอาคารโครงสร้างเหล็ก ขึ้นโครงหลังคาเสร็จเรียบร้อย

งานก่อสร้าง อาคารสองชั้น โครงสร้างเหล็ก H Beam ถึงหน้างอ่านเพิ่มเติม “ก่อสร้างอาคารโครงสร้างเหล็ก ขึ้นโครงหลังคาเสร็จเรียบร้อย”