งานรีโนเวทตึกแถวเก่า ให้กลับมาสวยเหมือนใหม่

งานแรกของการรีโนเวท ตึกแถวเก่า  คือ เริ่มแบ่งพื้นที่ กัอ่านเพิ่มเติม “งานรีโนเวทตึกแถวเก่า ให้กลับมาสวยเหมือนใหม่”