งานทำบันได ด้วยโครงสร้างเหล็กกล่อง

สำหรับงานทำบันได ด้วยโครงเหล็กกล่อง และเหล็กฉาก โครงสร้อ่านเพิ่มเติม “งานทำบันได ด้วยโครงสร้างเหล็กกล่อง”

ต่อเติมห้องหลังบ้าน แบบไม่ทรุด : งานตั้งเสา ขึ้นโครงหลังคา

งานก่อสร้าง เป็นการต่อเติมห้องหลังบ้าน งานฐานรากเป็นเข็อ่านเพิ่มเติม “ต่อเติมห้องหลังบ้าน แบบไม่ทรุด : งานตั้งเสา ขึ้นโครงหลังคา”

งานก่อสร้างโครงเหล็ก H Beam เพื่อก่อสร้างช่องลิฟต์โดยสาร ในบ้าน

งานก่อสร้างช่องลิฟต์ ภายในบ้าน หลังจากงานตั้งเสา คาน ด้อ่านเพิ่มเติม “งานก่อสร้างโครงเหล็ก H Beam เพื่อก่อสร้างช่องลิฟต์โดยสาร ในบ้าน”

ก่อสร้าง บ้านสองชั้น โครงสร้างเหล็ก วางแผ่นพื้นแล้วครับ

หลังจากตั้งเสาเหล็กเสร็จ วางคาน ขึ้นโครงเหล็กชั้นสอง ก็อ่านเพิ่มเติม “ก่อสร้าง บ้านสองชั้น โครงสร้างเหล็ก วางแผ่นพื้นแล้วครับ”