งานเทพื้ และตั้งเสา คาน H Beam เพื่อก่อสร้างบ้านโครงสร้างเหล็ก

งานก่อสร้าง บ้านสามชั้น ด้วยโครงสร้างเหล็ก

งานตั้งเสาเหล็ก วางคาน เหล็ก H Beam ก่อสร้างบ้านโครงสร้างเหล็ก

งานก่อสร้างบ้านโครงสร้างเหล็ก

งานเทพื้นคอนกรีต เพื่อก่อสร้างบ้าน โครงสร้างเหล็ก

งานเทพื้นคอนกรีต ชั้นล่าง ของการก่อสร้างบ้านโครงสร้างเหล็ก

งานก่อสร้างโครงสร้างลิฟต์โดยสาร ภายในบ้านพักอาศัย

ก่อนก่อสร้าง ช่องลิฟต์ ด้วยโครงสร้างเหล็ก H Beam หน้างาอ่านเพิ่มเติม “งานก่อสร้างโครงสร้างลิฟต์โดยสาร ภายในบ้านพักอาศัย”

งานก่อสร้าง ช่องลิฟต์ภายในบ้าน ด้วยโครงสร้างเหล็ก

งานก่อสร้างช่องลิฟต์ ด้วยโครงสร้างเหล็ก H Beam หลังจากทอ่านเพิ่มเติม “งานก่อสร้าง ช่องลิฟต์ภายในบ้าน ด้วยโครงสร้างเหล็ก”