เทพื้นปูน คอนกรีต ทางเข้าโรงงาน

งานเทพื้นปูน ทางเข้าโรงงานด้วยสเปค คอนกรีต 340 KSC และงอ่านเพิ่มเติม “เทพื้นปูน คอนกรีต ทางเข้าโรงงาน”

งานผูกเหล็กข้ออ้อย ขนาด 12 มม. ก่อนเทพื้นปูนคอนกรีต

งานผูกเหล็กข้ออ้อย ขนาด 12 มม. ผูกด้วยตาถี่ๆ รองด้วยลูกอ่านเพิ่มเติม “งานผูกเหล็กข้ออ้อย ขนาด 12 มม. ก่อนเทพื้นปูนคอนกรีต”