งานเทคานคอดิน เพื่อก่อสร้างโกดังสินค้า

งานก่อสร้าโกดังสินค้า หน้างานวันนี้ เป็นงานเทคอนกรีต เพอ่านเพิ่มเติม “งานเทคานคอดิน เพื่อก่อสร้างโกดังสินค้า”

งานเทคานคอดิน ก่อนวางแผ่นพื้น

งานก่อสร้าโกดังสินค้า วันนี้หน้างานเป็นการเทคอนกรีต เพือ่านเพิ่มเติม “งานเทคานคอดิน ก่อนวางแผ่นพื้น”

งานฐานราก เทตอม่อ เทฟุตติ้ง เพื่อก่อสร้างโกดัง

การก่อสร้างโกดังสินค้า สำหรับหน้างานวันนี้เป็น งานฐานราอ่านเพิ่มเติม “งานฐานราก เทตอม่อ เทฟุตติ้ง เพื่อก่อสร้างโกดัง”

งานก่อสร้างโกดัง เริ่มด้วยการปลอกเหล็ก งานฐานราก

งานก่อสร้างโกดัง หลังจากลงเข็มเจาะ 24 ต้น เรียบร้อย ทีมอ่านเพิ่มเติม “งานก่อสร้างโกดัง เริ่มด้วยการปลอกเหล็ก งานฐานราก”

งานก่อสร้างโกดังสินค้า เริ่มด้วยงานเข็มเจาะ เสร็จเรียบร้อย

งานก่อสร้างโกดังสินค้า พื้นที่กว่า 500 ตรม. เริ่มด้วยงาอ่านเพิ่มเติม “งานก่อสร้างโกดังสินค้า เริ่มด้วยงานเข็มเจาะ เสร็จเรียบร้อย”