งานต่อเติมบ้าน 2 ชั้น แยกโครงสร้าง ตั้งเสา เทพื้นชั้นสอง

สำหรับหน้างานนี้ เป็นงานต่อเติมบ้าน 2 ชั้น โดยทุบครัวเกอ่านเพิ่มเติม “งานต่อเติมบ้าน 2 ชั้น แยกโครงสร้าง ตั้งเสา เทพื้นชั้นสอง”

ต่อเติมบ้าน ด้วยโครงสร้างเหล็ก

งานต่อเติมบ้าน เป็นโครงสร้างเหล็กสองชั้น ด้วยเหล็ก H Beอ่านเพิ่มเติม “ต่อเติมบ้าน ด้วยโครงสร้างเหล็ก”

รื้อทุบ เตรียมลงเสาเข็มไมโครไพล์ งานต่อเติมบ้านสองชั้น

งานต่อเติมหลังบ้าน ด้วยการรื้อทุบ ครัวเก่าออก และต่อเติอ่านเพิ่มเติม “รื้อทุบ เตรียมลงเสาเข็มไมโครไพล์ งานต่อเติมบ้านสองชั้น”