งานเทพื้นปูน คอนกรีต ผูกเหล็ก บริเวณรอบอาคาร

งานผูกเหล็ก ข้ออ้อย 12 มม. ผูกเหล็ก ตาราง ช่อง ถี่ ดัดเอ่านเพิ่มเติม “งานเทพื้นปูน คอนกรีต ผูกเหล็ก บริเวณรอบอาคาร”

ปัญหาการทรุดของพื้นทางขึ้นโรงรถ วันนี้แก้ไขเกือบเสร็จแล้วครับ

การแก้ไขปัญหาพื้นทางขึ้นโรงรถทรุด โดย ทีมงานเราได้ทำการอ่านเพิ่มเติม “ปัญหาการทรุดของพื้นทางขึ้นโรงรถ วันนี้แก้ไขเกือบเสร็จแล้วครับ”