งานซ่อมรั้ว ทุบกำแพงใหม่ ทุบพื้นทางขึ้นโรงรถใหม่ ใกล้เสร็จแล้วครับ

สำหรับงานนี้ ปัญหาคือ รั้ว และกำแพงบ้านทรุด ทำให้มีปัญหอ่านเพิ่มเติม “งานซ่อมรั้ว ทุบกำแพงใหม่ ทุบพื้นทางขึ้นโรงรถใหม่ ใกล้เสร็จแล้วครับ”

งานซ่อมรั้ว กำแพง และประตูเลื่อนเหล็ก หน้าบ้าน ใกล้เสร็จแล้วครับ

งานแก้ไขปัญหา รั้ว กำแพง หน้าบ้าน ทรุด เอียง แก้ไขด้วยกอ่านเพิ่มเติม “งานซ่อมรั้ว กำแพง และประตูเลื่อนเหล็ก หน้าบ้าน ใกล้เสร็จแล้วครับ”

แก้ไข งานซ่อม รั้วหน้า บ้าน และหลังบ้าน

ซ่อม ทุบรั้ว หน้าบ้าน ทำใหม่ครับ เนื่องจาก เอียง และทรุอ่านเพิ่มเติม “แก้ไข งานซ่อม รั้วหน้า บ้าน และหลังบ้าน”