งานก่อสร้างกำแพงกันดิน เริ่มงานแรก รื้อ ขนซาก เขื่อนเก่า ขึ้นจากน้ำ

งานก่อสร้างเขื่อนริมน้ำ ทำใหม่จากเขื่อนเก่าเอียงล้ม ลงคลองหมดทั้งแผง

งานก่อสร้างกำแพงกันดิน งานผูกเหล็กคาน สำคัญนะครับ

งานก่อสร้าง กำแพงกันดิน หลังจากลงเข็ม เสียบแผ่นเสร็จ มาอ่านเพิ่มเติม “งานก่อสร้างกำแพงกันดิน งานผูกเหล็กคาน สำคัญนะครับ”

เริ่มเตรียมของ งานก่อสร้างเขื่อน กำแพงกันดิน

งานก่อสร้างเขื่อน กำแพงกันดิน สำหรับหน้างานนี้ เป็นการสอ่านเพิ่มเติม “เริ่มเตรียมของ งานก่อสร้างเขื่อน กำแพงกันดิน”

รับเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน

งานก่อสร้าง เขื่อน กำแพงกันดิน สำหรับสเปคของงาน ลงเข็มไอ่านเพิ่มเติม “รับเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน”

งานกดเข็มไอ เพื่อก่อสร้างเขื่อนกำแพงกันดิน

งานก่อสร้างเขื่อน กำแพงกันดิน เริ่มด้วยงานแรกเลยครับ หลอ่านเพิ่มเติม “งานกดเข็มไอ เพื่อก่อสร้างเขื่อนกำแพงกันดิน”