งานเทพื้นปูน คอนกรีต ผูกเหล็ก บริเวณรอบอาคาร

งานผูกเหล็ก ข้ออ้อย 12 มม. ผูกเหล็ก ตาราง ช่อง ถี่ ดัดเอ่านเพิ่มเติม “งานเทพื้นปูน คอนกรีต ผูกเหล็ก บริเวณรอบอาคาร”

ผูก ดัด ทำตระกร้อเหล็ก เทฟุตติ้ง งานขุดบ่อเก็บน้ำดี

งานขุด ก่อสร้างบ่อ ถัง เก็บน้ำดี วันนี้ เป็นงาน ผูก ดัดอ่านเพิ่มเติม “ผูก ดัด ทำตระกร้อเหล็ก เทฟุตติ้ง งานขุดบ่อเก็บน้ำดี”

งานผูกเหล็กข้ออ้อย ขนาด 12 มม. ก่อนเทพื้นปูนคอนกรีต

งานผูกเหล็กข้ออ้อย ขนาด 12 มม. ผูกด้วยตาถี่ๆ รองด้วยลูกอ่านเพิ่มเติม “งานผูกเหล็กข้ออ้อย ขนาด 12 มม. ก่อนเทพื้นปูนคอนกรีต”

งานเทคาน ประตูรั้ว ถนนทางเข้าโรงงาน

งานเทคานคอนกรีต บริเวณประตูรั้ว ถนน ทางเข้าโรงงาน ซึ่งจอ่านเพิ่มเติม “งานเทคาน ประตูรั้ว ถนนทางเข้าโรงงาน”