กดเข็ม เสียบแผ่นผนังกันดิน ก่อสร้างเขื่อนริมน้ำ

งานตีไม้แบบ ท้องคาน เตรียมเทคาน เทฟุตติ้ง

งานเสียบแผ่นผนังกันดิน เพื่อก่อสร้างกำแพงกันดิน

งานเสียบแผ่นผนังกันดิน เพื่อก่อสร้างกำแพงกันดิน

งานตัดแผ่นพื้น เพื่อทำเป็นผนังกำแพงกันดิน

งานตัดแผ่นพื้น เพื่อทำกำแพงกันดิน