งานก่อสร้างกำแพงกันดิน กดเข็มเสียบแผ่นเรียบร้อยแล้วครับ

งานกดเสาเข็มจะเสียบแผ่นกันดิน