งานก่อสร้างโครงสร้างลิฟต์โดยสาร ภายในบ้านพักอาศัย

ก่อนก่อสร้าง ช่องลิฟต์ ด้วยโครงสร้างเหล็ก H Beam หน้างาอ่านเพิ่มเติม “งานก่อสร้างโครงสร้างลิฟต์โดยสาร ภายในบ้านพักอาศัย”

งานก่อสร้างอาคารสองชั้น ด้วยโครงสร้างเสาเหล็ก

งานก่อสร้าง อาคารสองชั้น ด้วยโครงสร้างเสาเหล็ก H-Beam เอ่านเพิ่มเติม “งานก่อสร้างอาคารสองชั้น ด้วยโครงสร้างเสาเหล็ก”

งานแก้ไข รั้วบ้าน ทุบทิ้งหมด เนื่องจากเสารั้วไม่ได้นั่งบนหัวฟุตติ้ง ยิ่งขุด ยิ่งทุบ งานแก้ไขเยอะครับ

ทุบคานทิ้ง ทั้งหมด เนื่องจากต้องปรับระดับทางขึ้นโรงรถ ใอ่านเพิ่มเติม “งานแก้ไข รั้วบ้าน ทุบทิ้งหมด เนื่องจากเสารั้วไม่ได้นั่งบนหัวฟุตติ้ง ยิ่งขุด ยิ่งทุบ งานแก้ไขเยอะครับ”

ก่อสร้าง บ้านสองชั้น โครงสร้างเหล็ก วางแผ่นพื้นแล้วครับ

หลังจากตั้งเสาเหล็กเสร็จ วางคาน ขึ้นโครงเหล็กชั้นสอง ก็อ่านเพิ่มเติม “ก่อสร้าง บ้านสองชั้น โครงสร้างเหล็ก วางแผ่นพื้นแล้วครับ”

งานต่อเติมบ้านสองชั้น วันนี้ตั้งเสาเหล็ก H-Beam ครับ

งานต่อเติมบ้าน ต่อเติมสร้างบ้านสองชั้น ด้วยโครงสร้างเหลอ่านเพิ่มเติม “งานต่อเติมบ้านสองชั้น วันนี้ตั้งเสาเหล็ก H-Beam ครับ”