งานฐานราก เทฟุตติ้ง ก่อนขึ้นเสาเหล็ก

งานต่อเติมทาวน์โฮม ต่อเติมครัวหลังบ้าน ด้วยการตั้งเสาเหอ่านเพิ่มเติม “งานฐานราก เทฟุตติ้ง ก่อนขึ้นเสาเหล็ก”

งานตั้งเสาเหล็ก H beam เพื่อก่อสร้าง ช่องลิฟต์โดยสารภายในบ้าน

งานก่อสร้างช่องลิฟต์โดยสารภายในบ้าน หน้างานวันนี้เป็นกาอ่านเพิ่มเติม “งานตั้งเสาเหล็ก H beam เพื่อก่อสร้าง ช่องลิฟต์โดยสารภายในบ้าน”

งานก่อสร้าง ช่องลิฟต์ภายในบ้าน ด้วยโครงสร้างเหล็ก

งานก่อสร้างช่องลิฟต์ ด้วยโครงสร้างเหล็ก H Beam หลังจากทอ่านเพิ่มเติม “งานก่อสร้าง ช่องลิฟต์ภายในบ้าน ด้วยโครงสร้างเหล็ก”

ก่อสร้างอาคารสองชั้น งานตั้งเสา วางคาน เหล็ก

งานก่อสร้างอาคารสองชั้น ด้วยโครงสร้างเหล็ก เสาเหล็ก คานอ่านเพิ่มเติม “ก่อสร้างอาคารสองชั้น งานตั้งเสา วางคาน เหล็ก”

งานก่อสร้าง อาคารสองชั้น โครงสร้างเหล็ก

งานก่อสร้าง อาคารสองชั้น ด้วยโครงสร้างเสาเหล็ก วันนี้สัอ่านเพิ่มเติม “งานก่อสร้าง อาคารสองชั้น โครงสร้างเหล็ก”