งานกดเสาเข็ม ไอ 22 ยาว 10 เมตร เพื่อก่อสร้างกำแพงกันดินริมน้ำ ยาว 40 เมตร

ก่อสร้างเขื่อนริมน้ำด้วยเข็มไอ 22