งานเทพื้นปูนโรงรถ ลงเสาเข็มไมโครไพล์

เทพื้นโรงรถงานเสาเข็มไมโครไพล์

งานต่อเติมบ้านเป็นอาคาร 2 ชั้น เชื่อมบ้านใหม่ ด้วยโครงสร้างเหล็ก

งานต่อเติมบ้าน เป็นอาคารสองชั้น ด้วยโครงสร้างเหล็ก เป็นอ่านเพิ่มเติม “งานต่อเติมบ้านเป็นอาคาร 2 ชั้น เชื่อมบ้านใหม่ ด้วยโครงสร้างเหล็ก”

งานฐานราก ทำฟุตติ้ง 6 หลุม เพื่อต่อเติมครัว แบบไม่ทรุด

งานเทฟุตติ้ง เพื่อต่อเติมครัวแบบไม่ทรุดด้วยเข็มไมโครไพล์

ตอกเสาเข็มไมโครไพล์ 6 ต้น เพื่อต่อเติมครัวหลังบ้าน แบบไม่ทรุด

การต่อเติมก่อสร้างครัวหลังบ้าน แบบไม่ทรุด

ต่อเติมครัวหลังบ้าน แบบไม่ทรุด ด้วยเข็มไมโครไพล์

หน้างานวันแรกๆ เป็นการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง ครัวเก่าที่ทอ่านเพิ่มเติม “ต่อเติมครัวหลังบ้าน แบบไม่ทรุด ด้วยเข็มไมโครไพล์”