งานเทพื้นคอนกรีต รอบบริเวณบ้าน

งานเทพื้นปูน รอบบริเวนบ้าน เริ่มงานด้วยการ ตีผัง วางไลนอ่านเพิ่มเติม “งานเทพื้นคอนกรีต รอบบริเวณบ้าน”

งานต่อเติม ห้องหน้าบ้าน หลังหลังบ้าน

สำหรับงานก่อสร้าง ต่อเติมห้องหน้าบ้าน และส่วนครัวหลังบ้อ่านเพิ่มเติม “งานต่อเติม ห้องหน้าบ้าน หลังหลังบ้าน”