งานเทคอนกรีต เพื่อก่อสร้างกำแพงกันดิน ป้องกันดินสไลด์

หน้างาน เป็นงานก่อสร้างเขื่อน กำแพงกันดิน ยาวประมาณ 150อ่านเพิ่มเติม “งานเทคอนกรีต เพื่อก่อสร้างกำแพงกันดิน ป้องกันดินสไลด์”

ผูกเหล็กคาน ตีไม้แบบ ก่อสร้างกำแพงกันดินหลังบ้าน ริมคลอง

ก่อสร้าง กำแพงกันดิน ริมคลองหลังบ้าน