เทพื้นเสร็จ ปั่นหน้าปูน ให้พื้นผิวเรียบ

งานเทพื้นเสร็จแล้วครับ รถปูนมาแต่เช้า วันนี้ร้อนมาก พี่อ่านเพิ่มเติม “เทพื้นเสร็จ ปั่นหน้าปูน ให้พื้นผิวเรียบ”

วันนี้เทปูน คอนกรีต 3 คันรถ ครับ ST 210

งานเทพื้นรอบบ้านใหม่ เพื่อแก้ไขปัญหา พื้นทรุด โดยรอบบ้าอ่านเพิ่มเติม “วันนี้เทปูน คอนกรีต 3 คันรถ ครับ ST 210”

ก่อสร้าง บ้านสองชั้น โครงสร้างเหล็ก วางแผ่นพื้นแล้วครับ

หลังจากตั้งเสาเหล็กเสร็จ วางคาน ขึ้นโครงเหล็กชั้นสอง ก็อ่านเพิ่มเติม “ก่อสร้าง บ้านสองชั้น โครงสร้างเหล็ก วางแผ่นพื้นแล้วครับ”

งานก่อสร้างอาคารสองชั้น งานวางแผ่นพื้นชั้นสอง เตรียมเทปูน

งานก่อสร้างอาคารสองชั้น ด้วยโครงสร้างเหล็ก เสา คาน เหล็อ่านเพิ่มเติม “งานก่อสร้างอาคารสองชั้น งานวางแผ่นพื้นชั้นสอง เตรียมเทปูน”