ผูกเหล็กคาน ตีไม้แบบ เรียบร้อย เตรียมเทปูนครับ

ผูกเหล็ก ตีไม้แบบเรียบร้อย เตรียมเทปูนคอนกรีต คาน ฟุตติ้ง สเตย์ เพื่อก่อสร้างกำแพงกันดิน

งานเทปูนคอนกรีต เทคาน ฟุตติ้ง สเตย์ ก่อสร้างกำแพงกันดิน

งานเทคอนกรีต เพื่อเทคาน ฟุตติ้ง สเตย์ ก่อสร้างกำแพงกันดิน

งานผูกเหล็ก ตีไม้แบบ เพื่อเทคาน เทสเตย์

งานผูกเหล็ก ตีไม้แบบ เพื่อก่อสร้างกำแพงกันดิน

ผูกเหล็กคาน ตีไม้แบบ ก่อสร้างกำแพงกันดินหลังบ้าน ริมคลอง

ก่อสร้าง กำแพงกันดิน ริมคลองหลังบ้าน

ผูกเหล็กคาน ตีไม้แบบ เตรียมคาน และทางเดิน บนเขื่อนริมน้ำ

รับเหมาก่อสร้าง เขื่อน กำแพงกันดิน โดยทีมงานมืออาชีพ