งานก่อสร้าง กำแพงกันดิน สูง 2.45 เมตร นนทบุรี

งานกดเสาเข็ม ไอ 0.18 x 8 เมตร หัวเข็มเสริมเหล็ก Dowel เอ่านเพิ่มเติม “งานก่อสร้าง กำแพงกันดิน สูง 2.45 เมตร นนทบุรี”

งานกดเสาเข็มไอ เพื่อก่อสร้างเขื่อน ริมคลอง

งานกดเสาเข็มไอ เพื่อก่อสร้างเขื่อนริมคลอง

งานก่อสร้างกำแพงกันดิน ยาว 40 เมตร

งานกดเสาเข็มไอ เพื่อก่อสร้าง กำแพงกันดิน ยาว 40 เมตร

ก่อสร้าง กำแพงกันดิน ยาวร้อยกว่าเมตร งานนี้ใช้แรงงานคนเป็นหลัก

งานก่อสร้างกำแพงกันดิน สูงประมาณ 1 เมตร ยาวร้อยกว่าเมตรอ่านเพิ่มเติม “ก่อสร้าง กำแพงกันดิน ยาวร้อยกว่าเมตร งานนี้ใช้แรงงานคนเป็นหลัก”