งานเทพื้นคอนกรีต รอบบริเวณบ้าน

งานเทพื้นปูน รอบบริเวนบ้าน เริ่มงานด้วยการ ตีผัง วางไลนอ่านเพิ่มเติม “งานเทพื้นคอนกรีต รอบบริเวณบ้าน”

งานก่อสร้าง เขื่อน กำแพงกันดิน

งานก่อสร้าง เขื่อน กำแพงกันดิน ขนาดความลึก 1.7 เมตร ควาอ่านเพิ่มเติม “งานก่อสร้าง เขื่อน กำแพงกันดิน”