งานก่อสร้างเขื่อน กำแพงกันดินป้องกันดินสไลด์ ด้วยเสาเข็ม i 22

งานก่อสร้าง กำแพงกันดิน ยาว 150 เมตร โดยใช้เสาเข็มไอ 22อ่านเพิ่มเติม “งานก่อสร้างเขื่อน กำแพงกันดินป้องกันดินสไลด์ ด้วยเสาเข็ม i 22”

รื้อกำแพงบ้านเก่า ที่เอียงล้ม ออกก่อน ค่อยทำเขื่อนริมน้ำใหม่

วันนี้ พามาดูหน้างาน ก่อสร้างเขื่อนริมคลองครับ เนื่องจาอ่านเพิ่มเติม “รื้อกำแพงบ้านเก่า ที่เอียงล้ม ออกก่อน ค่อยทำเขื่อนริมน้ำใหม่”

ทำเขื่อนริมคลองใหม่ ของเก่าพัง เอียง ทำให้ดินสไลด์ลงคลอง

หน้างานนี้ เป็นการก่อสร้างเขื่อนริมคลอง ให้กับลูกค้าใหมอ่านเพิ่มเติม “ทำเขื่อนริมคลองใหม่ ของเก่าพัง เอียง ทำให้ดินสไลด์ลงคลอง”

ก่อสร้างกำแพงกันดินใหม่ เนื่องจากของเก่าพัง ล้ม

งานก่อสร้าง กำแพงกันดิน ยาวประมาณ 100 เมตร เนื่องจาก กำอ่านเพิ่มเติม “ก่อสร้างกำแพงกันดินใหม่ เนื่องจากของเก่าพัง ล้ม”

งานทำเขื่อนริมสระ ป้องกันตลิ่งพัง ยาว 600 เมตร ครึ่งทางครับ 300 เมตรแล้ว

งานเขื่อน กำแพงกันดิน เทคาน เสร็จเรียบร้อยครับ ขนาดคาน อ่านเพิ่มเติม “งานทำเขื่อนริมสระ ป้องกันตลิ่งพัง ยาว 600 เมตร ครึ่งทางครับ 300 เมตรแล้ว”