งานกดเข็มไอ เพื่อก่อสร้างเขื่อนกำแพงกันดิน

งานก่อสร้างเขื่อน กำแพงกันดิน เริ่มด้วยงานแรกเลยครับ หลอ่านเพิ่มเติม “งานกดเข็มไอ เพื่อก่อสร้างเขื่อนกำแพงกันดิน”

งานเสียบแผ่นผนัง เพื่อก่อสร้างกำแพงกันดิน

งานก่อสร้าง เขื่อน กำแพงกันดิน หลังจากกดเข็ม ทุกระยะ 1 อ่านเพิ่มเติม “งานเสียบแผ่นผนัง เพื่อก่อสร้างกำแพงกันดิน”

งานผูกเหล็ก เทคาน ตอม่อ ฟุตติ้ง สเตย์ เพื่อก่อสร้างเขื่อนกำแพงกันดิน

งานก่อสร้าง เขื่อน กำแพงกันดิน หน้างานวันนี้เป็น ผูกเหลอ่านเพิ่มเติม “งานผูกเหล็ก เทคาน ตอม่อ ฟุตติ้ง สเตย์ เพื่อก่อสร้างเขื่อนกำแพงกันดิน”

งานก่อสร้างเขื่อน กำแพงกันดิน

งานก่อสร้าง เขื่อน กำแพงกันดิน สำหรับงานนี้ ใช้เข็มไอ 0อ่านเพิ่มเติม “งานก่อสร้างเขื่อน กำแพงกันดิน”

งานก่อสร้าง เขื่อน กำแพงกันดิน และรั้วบ้าน

งานก่อสร้าง รั้ว และเขื่อนกำแพงกันดิน