เริ่มแล้ว ก่อสร้าง เขื่อน กำแพงกันดิน ริมคลองแสนแสบ งานนี้ยาว20 เมตร

ทำเขื่อนริมคลอง

เทคอนกรีต คาน สเตย์ แกะไม้แบบ เรียบร้อย งานก่อสร้างเขื่อนริมน้ำ

เทคานคอนกรีตเพื่อก่อสร้างเขื่อนกำแพงกันดิน

เขื่อนริมน้ำ ยาว 40 เมตร เทปูน คานคอนกรีต เรียบร้อย

งานเทคาน ก่อสร้างเขื่อนริมน้ำ

งานผูกเหล็ก ตีไม้แบบ ก่อนเทคาน ทำกำแพงกันดิน

งานผูกเหล็กตีไม้แบบเตรียมเทคานเพื่อก่อสร้างกำแพงกันดิน