หน้างาน ก่อสร้างเขื่อนริมน้ำ วันแรก เคลียร์พื้นที่ ก่อนทำงาน

เขื่อนเก่าพัง ต้องทำเขื่อนใหม่ริมคลอง ยาวประมาณ 90 เมตร