งานก่อสร้างเขื่อนริมคลอง แทนเขื่อนเก่าที่พัง

งานก่อสร้างเขื่อนริมคลอง เนื่องจากเขื่อนเก่าพัง

งานก่อสร้างเขื่อน กำแพงกันดินป้องกันดินสไลด์ ด้วยเสาเข็ม i 22

งานก่อสร้าง กำแพงกันดิน ยาว 150 เมตร โดยใช้เสาเข็มไอ 22อ่านเพิ่มเติม “งานก่อสร้างเขื่อน กำแพงกันดินป้องกันดินสไลด์ ด้วยเสาเข็ม i 22”