งานก่อสร้างเขื่อนริมน้ำ ป้องกันดินสไลด์

ผูกเหล็ก ตีไม้แบบเรียบร้อย เตรียมเทคานคอนกรีตครับ

งานเทคานคอนกรีต เพื่อก่อสร้างกำแพงกันดิน

วันนี้เป็นงานเทปูน เทคาน และสเตย์ แต่เนื่องจากบริเวณที่อ่านเพิ่มเติม “งานเทคานคอนกรีต เพื่อก่อสร้างกำแพงกันดิน”

งานเทปูนคอนกรีต เทคาน ฟุตติ้ง สเตย์ ก่อสร้างกำแพงกันดิน

งานเทคอนกรีต เพื่อเทคาน ฟุตติ้ง สเตย์ ก่อสร้างกำแพงกันดิน

งานผูกเหล็ก ตีไม้แบบ เพื่อเทคาน เทสเตย์

งานผูกเหล็ก ตีไม้แบบ เพื่อก่อสร้างกำแพงกันดิน

งานผูกเหล็กคาน เหล็กฟุตติ้ง เหล็กสเตย์ เพื่อก่อสร้างกำแพงกันดิน

งานก่อสร้างกำแพงกันดิน สูง 2 เมตร ยาว 80 เมตร พร้อมทำทาอ่านเพิ่มเติม “งานผูกเหล็กคาน เหล็กฟุตติ้ง เหล็กสเตย์ เพื่อก่อสร้างกำแพงกันดิน”