งานทาสีบ้าน ต้องทาสีรองพื้น ก่อนทาสีจริง

งานทาสีบ้านใหม่ วันนี้เป็นงานทาสีภายใน เป็นการทาสีรองพือ่านเพิ่มเติม “งานทาสีบ้าน ต้องทาสีรองพื้น ก่อนทาสีจริง”