งานก่อสร้างกำแพงกันดิน เริ่มงานแรก รื้อ ขนซาก เขื่อนเก่า ขึ้นจากน้ำ

งานก่อสร้างเขื่อนริมน้ำ ทำใหม่จากเขื่อนเก่าเอียงล้ม ลงคลองหมดทั้งแผง