ต่อเติมครับ หลังบ้าน ทาวน์โฮม หลังมุม แบบไม่ทรุด

ต่อเติมครัวหลังบ้าน สำหรับทาวน์โฮมหลังมุม

งานก่อสร้าง เขื่อน ริมน้ำ ด้วยเข็มไอ 26 ยาว 12 เมตร ทำผนังกันดิน แบบเทคอนกรีตหล่อ เป็นเนื้อเดียวกัน

งานก่อสร้างเขื่อนกันกิน ริมน้ำ ต้องทำก่อนที่จะคิดสร้างบ้าน

งานเทพื้น ทางขึ้นโรงจอดรถใหม่ พื้นเก่าทรุด

ปัญหา ขับรถขึ้นบ้าน แล้วหน้ารถ ท้องรถ ครูดกับพื้น หรือ อ่านเพิ่มเติม “งานเทพื้น ทางขึ้นโรงจอดรถใหม่ พื้นเก่าทรุด”

งานเสียบแผ่นผนังเขื่อน ก่อสร้างกำแพงกันดินริมคลอง

งานเสียบแผ่น เพื่อก่อสร้างเขื่อนริมน้ำ

ก่อสร้างเขื่อนกำแพงกันดิน สูง 2 เมตร ยาว 80 เมตร ริมบึง สารินซิตี้ เสร็จเรียบร้อยครับ

งานก่อสร้างเขื่อน กำแพงกันดิน สูง 2 เมตร ยาว 80 เมตร โดอ่านเพิ่มเติม “ก่อสร้างเขื่อนกำแพงกันดิน สูง 2 เมตร ยาว 80 เมตร ริมบึง สารินซิตี้ เสร็จเรียบร้อยครับ”