รีโนเวทคอนโดเก่า คอนโดติดทะเล พัทยา

รีโนเวทคอนโดเก่า เป็นคอนโดชั้นล่างสุด มีระเบียงทางเดินลอ่านเพิ่มเติม “รีโนเวทคอนโดเก่า คอนโดติดทะเล พัทยา”