หน้างาน ก่อสร้างเขื่อนริมน้ำ วันแรก เคลียร์พื้นที่ ก่อนทำงาน

เขื่อนเก่าพัง ต้องทำเขื่อนใหม่ริมคลอง ยาวประมาณ 90 เมตร

ก่อสร้างกำแพงกันดิน ริมคลองพระยาสุเรนทร์

ก่อสร้างกำแพงกันดิน ริมคลองพระยาสุเรนทร์ ยาวประมาณ 40 เอ่านเพิ่มเติม “ก่อสร้างกำแพงกันดิน ริมคลองพระยาสุเรนทร์”

เทฟุตติ้ง ทำสเตย์ งานก่อสร้างกำแพงกันดิน ริมคลอง

หลังจากที่เราเทคานไปเรียบร้อยแล้ว ก็มาตีไม้แบบ เพื่อเทฟอ่านเพิ่มเติม “เทฟุตติ้ง ทำสเตย์ งานก่อสร้างกำแพงกันดิน ริมคลอง”

รับเหมาก่อสร้างเขื่อน กำแพงกันดิน ริมคลอง

เนื่องจากหน้างานนี้ เป็นการก่อสร้าง กำแพงกันดิน ริมคลองอ่านเพิ่มเติม “รับเหมาก่อสร้างเขื่อน กำแพงกันดิน ริมคลอง”

ก่อสร้างกำแพงกันดิน ริมคลอง ป้องกันดินสไลด์ ตลิ่งพัง

งานเสียบแผ่น กำแพงกันดิน สำหรับหน้างานนี้ กำแพงกันดินสูอ่านเพิ่มเติม “ก่อสร้างกำแพงกันดิน ริมคลอง ป้องกันดินสไลด์ ตลิ่งพัง”