งานก่อสร้างเขื่อนริมคลองเสร็จแล้ว มาปรับหน้าดินงานสุดท้ายครับ

ก่อสร้างสร้างเขื่อนริมคลอง ป้องกันตลิ่งพัง

งานกดเสาเข็มไอ เพื่อก่อสร้างเขื่อน ริมคลอง

งานกดเสาเข็มไอ เพื่อก่อสร้างเขื่อนริมคลอง

ผูกเหล็กคาน ตีไม้แบบ ก่อสร้างกำแพงกันดินหลังบ้าน ริมคลอง

ก่อสร้าง กำแพงกันดิน ริมคลองหลังบ้าน

งานก่อสร้างกำแพงกันดิน เริ่มงานแรก รื้อ ขนซาก เขื่อนเก่า ขึ้นจากน้ำ

งานก่อสร้างเขื่อนริมน้ำ ทำใหม่จากเขื่อนเก่าเอียงล้ม ลงคลองหมดทั้งแผง

ปรับหน้าดิน เพื่อการก่อสร้าง เขื่อนกำแพงกันดิน

ปรับสภาพหน้าดิน ก่อนเริ่มงานก่อสร้าง เขื่อน กำแพงกันดิน ริมคลองครับ