งานก่อสร้างเขื่อนริมคลอง และทำท่าเรือ

สำหรับงานก่อสร้าง เขื่อน กำแพงกันดินริมน้ำ และหน้างานนีอ่านเพิ่มเติม “งานก่อสร้างเขื่อนริมคลอง และทำท่าเรือ”

งานเสียบแผ่นผนังเขื่อน ก่อสร้างกำแพงกันดิน และงานก่อสร้างท่าจอดเรือ ริมคลองบางบัวทอง

เนื่องด้วยหน้างานนี้ เป็นการตอกเสาเข็มไอ 0.26 ซึ่งล่องเอ่านเพิ่มเติม “งานเสียบแผ่นผนังเขื่อน ก่อสร้างกำแพงกันดิน และงานก่อสร้างท่าจอดเรือ ริมคลองบางบัวทอง”

งานตอกเสาเข็ม ในน้ำด้วยปั่นจั่น เพื่อก่อสร้างเขื่อน

งานก่อสร้าง เขื่อนริมคลอง และก่อสร้างท่าจอดเรือ หลังจากอ่านเพิ่มเติม “งานตอกเสาเข็ม ในน้ำด้วยปั่นจั่น เพื่อก่อสร้างเขื่อน”

งานก่อสร้างเขื่อนริมคลอง และทำท่าเรือ เริ่มด้วยงานตั้งนั่งร้าน

เนื่องจากหน้างานนี้ นอกจากการทำเขื่อนริมคลองแล้ว ยังมีภอ่านเพิ่มเติม “งานก่อสร้างเขื่อนริมคลอง และทำท่าเรือ เริ่มด้วยงานตั้งนั่งร้าน”

ก่อสร้างเขื่อน ริมคลอง ยาวประมาณ 94 เมตร เสร็จแล้วครับ

แก้ปัญหาเขื่อนพังดินสไลด์ ที่ดินริมคลอง