งานก่อสร้างเขื่อนริมคลอง ยาว 18 เมตร ลงสเตย์กันถี่ๆ ครับ

งานก่อสร้างเขื่อนริมคลอง แบบหล่อผนังกันดินหน้างาน

งานก่อสร้างเขื่อน ริมคลอง เพื่อป้องกันดินสไลด์ ยาว 165 เมตร

งานก่อสร้างเขื่อน ริมคลอง ด้วยการลงเสาเข็ม ไอ 22 x 10 เอ่านเพิ่มเติม “งานก่อสร้างเขื่อน ริมคลอง เพื่อป้องกันดินสไลด์ ยาว 165 เมตร”

งานก่อสร้างกำแพงกันดิน และท่าจอดเรือ เสร็จเรียบร้อยครับ

การก่อสร้างเขื่อนริมคลองใหญ่ มีน้ำขึ้นน้ำลง เป็นเวลา ตาอ่านเพิ่มเติม “งานก่อสร้างกำแพงกันดิน และท่าจอดเรือ เสร็จเรียบร้อยครับ”

งานก่อสร้างเขื่อน และท่าจอดเรือ ริมคลอง

ในการก่อสร้างเขื่อนริมคลอง ซึ่งเป็นคลองใหญ่ มีน้ำขึ้นน้อ่านเพิ่มเติม “งานก่อสร้างเขื่อน และท่าจอดเรือ ริมคลอง”

งานก่อสร้างเขื่อนริมคลอง และทำท่าเรือ

สำหรับงานก่อสร้าง เขื่อน กำแพงกันดินริมน้ำ และหน้างานนีอ่านเพิ่มเติม “งานก่อสร้างเขื่อนริมคลอง และทำท่าเรือ”