ก่อสร้าง เขื่อนริมคลอง ยาว 20 เมตร

งานก่อสร้างเขื่อนริมคลองยาว 20 เมตร

งานก่อสร้างเขื่อนริมคลอง ยาว 18 เมตร ลงสเตย์กันถี่ๆ ครับ

งานก่อสร้างเขื่อนริมคลอง แบบหล่อผนังกันดินหน้างาน

งานก่อสร้างเขื่อน ริมคลอง เพื่อป้องกันดินสไลด์ ยาว 165 เมตร

งานก่อสร้างเขื่อน ริมคลอง ด้วยการลงเสาเข็ม ไอ 22 x 10 เอ่านเพิ่มเติม “งานก่อสร้างเขื่อน ริมคลอง เพื่อป้องกันดินสไลด์ ยาว 165 เมตร”

งานก่อสร้างกำแพงกันดิน และท่าจอดเรือ เสร็จเรียบร้อยครับ

การก่อสร้างเขื่อนริมคลองใหญ่ มีน้ำขึ้นน้ำลง เป็นเวลา ตาอ่านเพิ่มเติม “งานก่อสร้างกำแพงกันดิน และท่าจอดเรือ เสร็จเรียบร้อยครับ”

งานก่อสร้างเขื่อน และท่าจอดเรือ ริมคลอง

ในการก่อสร้างเขื่อนริมคลอง ซึ่งเป็นคลองใหญ่ มีน้ำขึ้นน้อ่านเพิ่มเติม “งานก่อสร้างเขื่อน และท่าจอดเรือ ริมคลอง”